BÀI THƠ GÀ HỌC CHỮ

Bài thơ con gà học chữ

Ngày đầu đến lớpCô dạy dỗ chữ OGà trống phù hợp chíGáy vang “ò…ó”

Thương cô con kê MáiĐánh vần chẳng xongLục cà lục cụcKiếm ổ rơm nằm.

Bạn đang xem: Bài thơ gà học chữ

Đến môn tập viếtGà trống bới càoNét chữ vẹo vọ vẹoHàng thấp hàng cao.

Mái Mơ hớn hởNộp bài xích cho côTục ta tục tácQuả trứng tròn vo.

Mới hay con gà máiLuyện chữ cả đêmO tròn quả trứngAi người nào cũng thèm.

Xem thêm: Giới Thiệu

Tác giả bài xích thơ Gà học tập chữ: Phan Trung Hiếu.

*
Gà học chữ | bài bác thơ con kê học chữ (Phan Trung Hiếu): Ngày đầu mang đến lớp, Cô dạy chữ O, Gà trống thích chí, Gáy vang “ò…ó”. Thương cô gà Mái, Đánh vần chẳng xong, Lục cà lục cục, Kiếm ổ rơm nằm. Đến môn tập viết, Gà trống bới cào, Nét chữ xiêu vẹo vẹo, Hàng thấp hàng cao. Mái Mơ hớn hở, Nộp bài bác cho cô, Tục ta tục tác, Quả trứng tròn vo. Mới hay gà mái, Luyện chữ cả đêm, O tròn quả trứng, Ai ai ai cũng thèm.

*
Gà học chữ | bài xích thơ kê học chữ (Phan Trung Hiếu): Ngày đầu cho lớp, Cô dạy chữ O, Gà trống yêu thích chí, Gáy vang “ò…ó”. Thương cô kê Mái, Đánh vần chẳng xong, Lục cà lục cục, Kiếm ổ rơm nằm. Đến môn tập viết, Gà trống bới cào, Nét chữ xiêu vẹo vẹo, Hàng thấp hàng cao. Mái Mơ hớn hở, Nộp bài bác cho cô, Tục ta tục tác, Quả trứng tròn vo. Mới hay gà mái, Luyện chữ cả đêm, O tròn trái trứng, Ai ai ai cũng thèm.

*
Bài thơ con kê học chữ (Phan Trung Hiếu): Ngày đầu đến lớp, Cô dạy chữ O, Gà trống yêu thích chí, Gáy vang “ò…ó”. Thương cô gà Mái, Đánh vần chẳng xong, Lục cà lục cục, Kiếm ổ rơm nằm. Đến môn tập viết, Gà trống bươi cào, Nét chữ vẹo vọ vẹo, Hàng thấp mặt hàng cao. Mái Mơ hớn hở, Nộp bài cho cô, Tục ta tục tác, Quả trứng tròn vo. Mới hay con gà mái, Luyện chữ cả đêm, O tròn trái trứng, Ai người nào cũng thèm.

*
Bài thơ con gà học chữ (Phan Trung Hiếu): Ngày đầu mang lại lớp, Cô dạy chữ O, Gà trống say đắm chí, Gáy vang “ò…ó”. Thương cô con kê Mái, Đánh vần chẳng xong, Lục cà lục cục, Kiếm ổ rơm nằm…