Thể Tích Hình Hộp Chữ Nhật

Hình vỏ hộp chữ nhật là một trong những hình không khí có 6 mặt hầu hết là hình chữ nhật với 8 đỉnh với 12 cạnh. Nhị mặt của hình hộp song song cùng nhau được điện thoại tư vấn là những mặt đối diện. Do đó 6 phương diện của hình vỏ hộp được chia thành 3 cặp mặt đối lập (trong đó có một cặp mặt đáy và 2 cặp phương diện bên).

Bạn đang xem: Thể tích hình hộp chữ nhật

Hai mặt đối lập nhau của hình hộp chữ nhật được coi là hai mặt đáy của hình vỏ hộp chữ nhật, các mặt còn lại đều là mặt bên của hình vỏ hộp chữ nhật.


Hình hộp chữ nhật là 1 một trong những hình thường chạm mặt nhất trong thực tế, có rất nhiều đồ thứ trong cuộc sống đều có ngoài mặt hộp chữ nhật hoặc tựa như hình vỏ hộp chữ nhật. Bạn có thể dễ dàng suy luận phương pháp tính diện tích xung quanh, diện tích s toàn phần với thể tích hình vỏ hộp chữ nhật nhờ vào công thức tính diện tích s hình chữ nhật cùng chu vi hình chữ nhật.

Ở nội dung bài viết này, jubileecityfest.org đang tổng thích hợp lại những công thức tương quan đến diện tích hình hộp chữ nhật gồm diện tích s xung quanh và ăn mặc tích toàn phần để bạn dễ dãi theo dõi và áp dụng khi cần. Bookmark ngay lại nhé.


Diện tích hình hộp chữ nhật

Công thức tính diện tích hình hộp chữ nhật

Chúng ta gồm hình hộp chữ nhật như sau:


Công thức tính diện tích s hình vỏ hộp chữ nhật

Tính diện tích s xung xung quanh hình hộp chữ nhật

Diện tích bao bọc hình hộp chữ nhật bằng tổng diện tích s 4 mặt mặt của hình (trừ 2 phương diện đáy).

Công thức tính diện tích xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật: bởi tích của chu vi dưới đáy và chiều cao:

*

Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật

Diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật bằng tổng diện tích của 6 mặt của hình hộp cùng lại.

Công thức tính diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật: bằng tổng diện tích s xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật và 2 mặt còn lại:

*

*

Trong đó:

S là diện tích hình hộp chữ nhật (xung quanh, toàn phần).a là chiều lâu năm hình vỏ hộp chữ nhật.b là chiều rộng hình vỏ hộp chữ nhật.h là độ cao hình vỏ hộp chữ nhật.

Công thức tính chiều cao hình vỏ hộp chữ nhật

Từ cách làm tính diện tích xung quanh, diện tích s toàn phần của hình hộp chữ nhật ta hoàn toàn có thể suy ra công thức tính độ cao của nó.

Ta có: Sxq = (a + b) x 2 x h

Nên độ cao của hình hộp chữ nhật là: h = Sxq : <(a + b) x 2> = Sxq : (a + b) : 2

Từ phương pháp tính diện tích toàn phần: 

*

=> h = (Stp - 2ab) : (a + b)

Ví dụ về tính diện tích hình vỏ hộp chữ nhật

Bài 1: đến hình vỏ hộp chữ nhật gồm chiều dài 20m, chiều rộng 7m, độ cao 10m. Tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật.

Xem thêm:

Giải:

Diện tích bao phủ của hình vỏ hộp chữ nhật là:

Sxq = 2h(a+b) = 2 x 10 x (20+7) = 540 m2.

Bài 2: Tính diện tích s toàn phần của một chiếc thùng hình chữ nhật có chiều cao là 3cm, chiều lâu năm là 5,4cm, chiều rộng là 2cm.

Giải:

Diện tích bao phủ của thùng hình chữ nhật là:

Sxq = 2h(a + b) = 2 x 3 x (5,4 +2) = 44,4 cm2

Diện tích toàn phần của thùng hình chữ nhật là:

Stp = Sxq + 2.a.b = 44,4 + 2 x 5,4 x 2 = 66 cm2.

Bài 3: diện tích xung xung quanh của một hình hộp chữ nhật là 420cm2 với có chiều cao là 7cm. Hãy tính chu vi đáy của hình hộp chữ nhật đó.

Giải:

Vì diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật bằng chu vi đáy nhân với độ cao ta có:

Chu vi đáy của hình hình chữ nhật bởi = Sxq : h = 420 : 7 = 60 (cm)

Bài 4: Một phòng học hình vỏ hộp chữ nhật có size như sau: dài 7,8m, rộng lớn 6,2m, cao 4,3 m. Fan ta bắt buộc sơn tường cùng trần nhà của căn phòng này biết tổng diện tích các cửa bằng 8,1 m2. Hãy tính diện tích s cần quét sơn của căn phòng.


Giải: diện tích s xung quanh phòng học (bao gồm cả diện tích cửa) chính là diện tích bao quanh của hình hộp chữ nhật.

Diện tích cần quét sơn ở trong nhà học vẫn bằng diện tích xung quanh trừ tổng diện tích s cửa cùng với diện tích s một đáy (trần nhà).

Diện tích bao quanh phòng học là:

2 x 4,3 x (7,8 + 6,2) = 120,4 (m2)

Diện tích trằn nhà ở trong phòng là:

7,8 x 6,2 = 48,36 (m2)

Diện tích bắt buộc quét sơn của phòng học kia là:

(120,4 + 48,36) - 8,1 = 160,66 (m2)

Đáp số: 160,66 (m2)

Trên đây là tổng hợp các công thức về diện tích s xung quanh, diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật và một vài ví dụ cầm thể. Còn thắc mắc gì thì bạn hãy comment bên dưới để thuộc jubileecityfest.org dàn xếp nhé.