Phần Mềm Chuyển Cr2 Sang Jpg

mua về

Tôi đang đọc và hiểu các tuyên tía miễn trừ trách nhiệm dưới đây và ước muốn tải về phần mềm được hướng đẫn


chi tiết

When you use EOS D2000, RAW images should be converted in advance using CR2 Converter for Windows. CR2 Converter for Windows converts RAW images taken by EOS D2000 into RAW images with CR2 extensions so that they can be displayed/edited in Digital Photo Professional. CR2 Converter for Windows is only available in English. You can tải về and install CR2 Converter for Windows in the same way as Digital Photo Professional Updater for Windows.To start the CR2 Converter for Windows, xuất hiện the thư mục under the in the startup drive. Then double-click in the folder.

Bạn đang xem: Phần mềm chuyển cr2 sang jpg


thông tin tập tin

thương hiệu tập tin: CR2C100_EN.exe Phiên phiên bản tập tin: 1.0 kích thước tập tin: 813KB

Tuyên bố miễn trừ nhiệm vụ

Tất cả các phần mềm, chương trình (bao tất cả nhưng không giới hạn trình điều khiển), tệp, tài liệu, trả lời sử dụng, chỉ dẫn hoặc bất kỳ tài liệu nào khác (gọi thông thường là "Nội dung") được cung ứng trên trang web này trên các đại lý "nguyên bản".

Canon Singapore Pte. Ltd., và những công ty liên kết của chính mình ("Canon") không bảo đảm an toàn dưới ngẫu nhiên hình thức nào tương quan đến Nội dung, trường đoản cú chối hoàn toàn tất cả những bảo đảm, được bộc lộ rõ hoặc mang ý nghĩa ngụ ý (bao gồm, nhưng lại không giới hạn, những bảo vệ được ngụ ý về năng lực bán được, sự tương xứng cho một mục đích ví dụ và tính không vi phạm) và sẽ không còn chịu trách nhiệm cập nhật, sửa chữa hoặc cung ứng Nội dung.

Canon bảo lưu toàn bộ các pháp quyền, quyền sở hữu và quyền download trí tuệ có tương quan trong Nội dung. Bạn có thể tải xuống và áp dụng Nội dung chỉ cho mục tiêu sử dụng cá nhân, phi thương mại và tự chịu rủi ro. Canon sẽ không còn chịu trách nhiệm cho ngẫu nhiên thiệt sợ nào liên quan đến Nội dung, (bao gồm, nhưng lại không giới hạn, thiệt hại con gián tiếp, mang tính chất hậu quả, mang tính cảnh cáo hoặc phần đông thiệt hại ngẫu nhiên).

Xem thêm:

Bạn không được phân phối, đưa nhượng, cấp phép, bán, đến thuê, phân phát sóng, truyền tải, xuất bản hoặc bàn giao Nội dung cho ngẫu nhiên bên như thế nào khác. Bạn cũng biến thành không (và sẽ không để fan khác) sao chép, sửa đổi, định dạng lại, tách rời, dịch ngược hoặc đảo ngược kỹ thuật hoặc tạo thành các sản phẩm phái sinh từ bỏ Nội dung, toàn bộ hoặc một phần.

Bạn gật đầu không gởi hoặc đưa Nội dung ra khỏi quốc gia/khu vực nơi thuở đầu bạn dành được Nội dung kia đến những quốc gia/khu vực khác mà không có bất kỳ sự có thể chấp nhận được bắt buộc nào của chính phủ nước nhà hiện hành và/hoặc vi phạm bất kỳ luật, tinh giảm và nguyên lý nào.

Bằng việc triển khai tải xuống Nội dung, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi những quy định trên cũng như tất cả những luật cùng quy định áp dụng cho việc bạn cài xuống và áp dụng Nội dung.