Hàm thống kê có điều kiện

Contents

1. Hàm tính trung bình có điều kiện2. Hàm đếm bao gồm điều kiện3. Hàm tìm giá bán trị khủng nhất, nhỏ tuổi nhất bao gồm điều kiện

Thống kê số liệu là bước đặc biệt giúp bạn hoạch định trong vượt trình kinh doanh của mình. Trong vượt trình đo lường và tính toán bạn bắt buộc không sử dụng những hàm thống kê nhanh trong Excel. Ở bài viết này giúp chúng ta tìm hiểu những hàm thống kê lại đó.

Bạn đang xem: Hàm thống kê có điều kiện

*

1. Hàm tính trung bình có điều kiện

với hàm tính vừa đủ có điều kiện có 2 dạng:

– Tính trung bình với 1 điều kiện: Averageif

– Tính trung bình với nhiều điện kiện: Averageifs

a) Hàm Averageif

Ý nghĩa: Hàm triển khai tính mức độ vừa phải cộng của những giá trị số trong vùng tài liệu cho trước cùng với một đk nhất định.

Cú pháp: Averageif(Range, Criteria, Average_range)

vào đó:

– Range: Vùng tài liệu chứa điều kiện tính quý hiếm trung bình.

– Criteria: Điều khiếu nại tính giá trị trung bình, rất có thể là ô add chứa đk hoặc nhập trực tiếp điều kiện trong công thức.

– Average_range: Vùng tài liệu chứa các giá trị phải tính quý giá trung bình theo điều kiện.

Chú ý:

– cực hiếm để tính trung bình đề nghị là quý giá số.

– nếu biểu thức điều kiện không có trong cơ sở tài liệu => hàm trả về cực hiếm lỗi #DIV/0!

– trong biểu thức đk có chứa những kí tự sửa chữa thay thế như ? và * bạn cần đặt lốt ~ trước biểu thức đk đó.

Ví dụ:

*

trường hợp vùng dữ liệu để tính trung bình không phải kiểu dữ liệu số -> Excel không chuyển ra thông báo yêu cầu các bạn nhập lại dữ liệu.

*

b) Hàm Averageifs

Ý nghĩa: Hàm thực hiện tính mức độ vừa phải cộng của các giá trị số mang lại trước vào vùng tài liệu thỏa mãn nhiều hơn thế nữa 1 điều kiện.

Cú pháp: AVERAGEIFS(average_range, criteria_range1, criteria1, criteria_range2, criteria2, …)

trong đó:

– Average_range: Vùng tài liệu chứa các giá trị buộc phải tính quý giá trung bình theo điều kiện.

Criteria1, criteria2: Điều kiện tính quý giá trung bình, hoàn toàn có thể là ô địa chỉ cửa hàng chứa điều kiện hoặc nhập trực tiếp đk trong công thức, tối đa 127 điều kiện.

– Criteria_range1, criteria_range2: Vùng dữ liệu chứa đk tương ứng với Criteria1, criteria2… tương ứng có tối đa 127 vùng điều kiện.

Chú ý:

– quý giá để tính trung bình đề nghị là cực hiếm số.

– giả dụ biểu thức điều kiện không có trong cơ sở dữ liệu => hàm trả về giá trị lỗi #DIV/0!

– trong biểu thức điều kiện có chứa các kí tự thay thế như ? với * bạn phải đặt vết ~ trước biểu thức điều kiện đó.

Ví dụ:

*

các bạn chú ý đk ở dạng biểu thức giám sát hay kí tự hồ hết ở trong vết nháy kép nhé.

2. Hàm đếm có điều kiện

a) Hàm Countif

Ý nghĩa: Đếm số ô vừa lòng 1 điều kiện trong phạm vi.

Cú pháp: Countif(range, criteria)

vào đó:

range: Vùng dữ liệu chứa tài liệu cần đếm giỏi thống kê.

criteria: Điều kiện đếm.

Xem thêm:

Chú ý:

– khi chúng ta sử dụng dấu phẩy để chia cách phần ngàn trong dữ liệu số, chú ý khi viết điều kiện bạn viết giá chuẩn trị dấu phẩy vào bảng dữ liệu.

Ví dụ:

*

b) Hàm Countifs

Ý nghĩa: Đếm số ô thỏa mãn nhiều hơn 1 đk trong vùng dữ liệu xác định.

Cú pháp: Countif(criteria_range1, criteria1, criteria_range2, criteria2,…)

vào đó:

– criteria_range1, criteria_range2,…: Vùng dữ liệu chứa đk cần đếm.

– criteria1, criteria2,…: Điều kiện tương ứng với các vùng dữ liệu criteria_range1, criteria_range2,…

Ví dụ:

*

3. Hàm tìm giá bán trị phệ nhất, nhỏ tuổi nhất gồm điều kiện

a) Hàm Dmax

Ý nghĩa: Hàm Dmax trả về giá chỉ trị lớn nhất trong một vùng tài liệu với điều kiện cho trước.

Cú pháp: =DMAX(database, field, criteria)

vào đó:

database: danh sách tốt cơ sở dữ liệu có liên quan bao gồm cả những Tiêu đề cột. Nếu những trong database không chứa tiêu đề cột kết quả sẽ ko đúng.

field: trường (cột) yêu cầu lấy giá bán trị béo nhất. Các chúng ta cũng có thể nhập trực tiếp title cột trong vết ngoặc kép hay là 1 số bộc lộ vị trí cột trong database: 1 cho cột đầu tiên, 2 mang lại cột trang bị 2…, các bạn cũng có thể nhập ô cất tiêu đề cột cần áp dụng ví dụ B3, C1…

 criteria: là phạm vi ô đựng điều kiện, các chúng ta cũng có thể chọn bất kỳ miễn sao phạm vi kia chứa ít nhất một Tiêu đề cột cùng ô dưới tiêu đề cột chứa đk cho cột trong kia tiêu đề cột trùng với title cột trong bảng dữ liệu.

Ghi chú:

– chúng ta nên để phạm vi đk criteria bên trên trang tính nhằm khi thêm dữ liệu thì phạm vi chứa điều kiện không nạm đổi.

– Phạm vi đk cần tách rời không chèn lên danh sách hay cơ sở dữ liệu cần xử lý.

– criteria cần phải chứa ít nhất Tiêu đề cột và một ô chứa điều kiện dưới title cột.

b) Hàm Dmin

Ý nghĩa: Hàm Dmin trả về giá trị nhỏ nhất trong một vùng dữ liệu với đk cho trước.

pháp: =DMIN(database, field, criteria)

trong đó:

database: danh sách tốt cơ sở dữ liệu có liên quan bao hàm cả những Tiêu đề cột. Nếu những trong database không cất tiêu đề cột hiệu quả sẽ ko đúng.

field: trường (cột) phải lấy giá trị lớn nhất. Các bạn có thể nhập trực tiếp title cột trong vệt ngoặc kép hay như là 1 số diễn đạt vị trí cột trong database: 1 mang đến cột đầu tiên, 2 đến cột sản phẩm công nghệ 2…, các bạn cũng có thể nhập ô cất tiêu đề cột cần sử dụng ví dụ B3, C1…

 criteria: là phạm vi ô cất điều kiện, các bạn cũng có thể chọn ngẫu nhiên miễn sao phạm vi kia chứa ít nhất một Tiêu đề cột và ô bên dưới tiêu đề cột chứa điều kiện cho cột trong đó tiêu đề cột trùng với title cột trong bảng dữ liệu.

Ghi chú:

– các bạn nên để phạm vi đk criteria trên trang tính nhằm khi thêm tài liệu thì phạm vi chứa điều kiện không gắng đổi.

– Phạm vi điều kiện cần tách rời không chèn lên danh sách hay cơ sở dữ liệu cần xử lý.

– criteria cần phải chứa tối thiểu Tiêu đề cột và một ô chứa điều kiện dưới tiêu đề cột.

Ví dụ:

*

Hàm Dmax chỉ dẫn giá trị số lớn nhất trong ngôi trường dữ liệu do thế nếu giá bán trị chưa hẳn dữ liệu số -> Excel yêu thương cầu bạn nhập lại dữ liệu.

*

nội dung bài viết trên đây ra mắt tới chúng ta cách sử dụng một số trong những hàm thống kê bao gồm chứa điều kiện trong Excel hi vọng giúp ích cho các bạn. Chúc chúng ta thành công!