Cách Sử Dụng Hàm And Trong Excel Là Gì ? Cách Sử Dụng

Excel mang đến jubileecityfest.org 365 Excel cho jubileecityfest.org 365 dành mang đến máy Mac Excel mang lại web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm nhâm thìn Excel năm nhâm thìn for Mac Excel 2013 Excel Web ứng dụng Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel 2007 Developer Excel 2010 Developer Excel 2013 Developer Excel for Windows Phone 10 Excel Starter 2010 coi thêm...Ít hơn

Hàm IF chất nhận được bạn sản xuất một đối chiếu lô-gic giữa một giá trị và một quý hiếm dự kiến bằng cách kiểm tra một điều kiện và trả về hiệu quả rằng điều kiện đó là True (đúng) tuyệt False (sai).

Bạn đang xem: Cách Sử Dụng Hàm And Trong Excel Là Gì ? Cách Sử Dụng

=IF(Điều gì đó là True, thì làm gì, nếu không thì làm gì khác)

Nhưng nếu như bạn cần soát sổ nhiều điều kiện, trong số đó giả sử tất cả điều kiện đều đề nghị là True hoặc False (AND) hoặc chỉ cần một điều kiện là True hoặc False (OR) hoặc nếu bạn muốn kiểm tra xem một điều kiện có không (NOT) thỏa mãn nhu cầu tiêu chí của doanh nghiệp hay ko thì sao? Cả 3 hàm đều rất có thể sử dụng riêng mà lại trường hợp dùng cặp cùng với hàm IF thông dụng hơn.


Chi tiết Kỹ thuật

Sử dụng hàm IF cùng rất AND, OR và NOT để tiến hành nhiều reviews xem những điều kiện là True tốt False.

Cú pháp

IF(AND()) - IF(AND(logical1, , ...), value_if_true, ))

IF(OR()) - IF(OR(logical1, , ...), value_if_true, ))

IF(NOT()) - IF(NOT(logical1), value_if_true, ))

Tên đối số

Mô tả

logical_test (bắt buộc)

Điều kiện bạn muốn kiểm tra.

value_if_true (bắt buộc)

Giá trị bạn có nhu cầu trả về nếu hiệu quả của logical_test là TRUE.

value_if_false (tùy chọn)

Giá trị bạn có nhu cầu trả về nếu tác dụng của logical_test là FALSE.


Dưới đấy là tổng quan lại về cách cấu tạo từng hàm AND, OR và NOT. Lúc bạn phối kết hợp từng hàm kia với một câu lệnh IF thì nội dung hàm đã như sau:

AND – =IF(AND(Điều gì đấy là True, Điều nào đấy khác là True), cực hiếm nếu True, quý giá nếu False)

OR – =IF(OR(Điều gì đấy là True, Điều nào đấy khác là True), quý giá nếu True, cực hiếm nếu False)

NOT – = IF (NOT(Điều gì đó là True), cực hiếm nếu True, quý hiếm nếu False)

Ví dụ

Sau đây là ví dụ về một số câu lệnh lồng IF(AND()), IF(OR()) với IF(NOT()) phổ biến. Những hàm & và OR có thể hỗ trợ về tối đa 255 đk riêng lẻ tuy vậy dùng rất nhiều hàm chưa hẳn cách làm xuất sắc vì bài toán xây dựng, kiểm tra và duy trì các cách làm lồng ghép, phức tạp có thể sẽ trở nên khó khăn. Hàm NOT chỉ đựng một điều kiện.

*

Dưới đó là cách diễn giải những công thức theo lô-gic:

Công thức

Mô tả

=IF(AND(A2>0,B20,B450),TRUE,FALSE)

Nếu (IF) A6 (25) ko (NOT) lớn hơn 50 thì trả về TRUE, nếu không thì trả về FALSE. Vào trường phù hợp này, 25 không lớn hơn 50, vày vậy công thức trả về TRUE.

=IF(NOT(A7="Red"),TRUE,FALSE)

Nếu (IF) A7 (“Blue”) không (NOT) là “Red” thì trả về TRUE, nếu như không thì trả về FALSE.

Lưu ý rằng trong tất cả ví dụ, sau mỗi đk tương ứng được nhập đều sở hữu dấu đóng ngoặc đơn. Các tham đối True/False còn lại kế tiếp được giữ làm một phần của câu lệnh IF bên ngoài. Bạn có thể thay thế những giá trị Văn bản hoặc Số vào các giá trị TRUE/FALSE được trả về trong những ví dụ.

Xem thêm:

Sau đó là một số lấy ví dụ về việc sử dụng AND, OR cùng NOT để nhận xét các ngày.

*

Dưới đây là cách diễn giải các công thức theo lô-gic:

Công thức

Mô tả

=IF(A2>B2,TRUE,FALSE)

=IF(AND(A3>B2,A3B2,A4B2),TRUE,FALSE)

Nếu (IF) A5 không (NOT) lớn hơn B2 thì trả về TRUE, nếu không thì trả về FALSE. Trong trường hợp này, A5 to hơn B2, vì thế công thức trả về FALSE.

*

Sử dụng AND, OR và NOT cùng Định dạng tất cả điều kiện

Bạn cũng có thể dùng AND, OR cùng NOT để tùy chỉnh thiết lập tiêu chí Định dạng Có điều kiện với tùy chọn công thức. Khi tiến hành việc này, chúng ta có thể bỏ hàm IF và sử dụng riêng AND, OR và NOT.

Từ tab Trang đầu, nhấn vào Định dạng Có điều kiện > nguyên tắc Mới. Tiếp theo, lựa chọn tùy chọn “Sử dụng cách làm để xác minh ô phải định dạng”, nhập công thức, rồi vận dụng định dạng mà chúng ta lựa chọn.

*
chỉnh sửa Quy tắc hiển thị cách thức Công thức" loading="lazy">

Sử dụng ví dụ Ngày lúc nãy, sau đó là những công thức đề nghị dùng.

*

Công thức

Mô tả

=A2>B2

Nếu A2 to hơn B2 thì định hình ô đó, nếu như không thì không làm gì cả.

=AND(A3>B2,A3B2,A4B2)

Nếu A5 không (NOT) lớn hơn B2 thì định dạng ô đó, còn nếu không thì không làm gì cả. Trong trường thích hợp này, A5 to hơn B2, bởi vậy hiệu quả trả về FALSE. Ví như bạn biến đổi công thức thành =NOT(B2>A5) thì phương pháp sẽ trả về TRUE với ô sẽ tiến hành định dạng.


Lưu ý: Một lỗi thông dụng là nhập cách làm vào Định dạng Có điều kiện mà không có dấu bởi (=). Nếu làm cho vậy, bạn sẽ thấy hộp thoại Định dạng Có điều kiện sẽ thêm dấu bằng và vết ngoặc kép vào bí quyết - ="OR(A4>B2,A4, vì vậy bạn sẽ cần xóa những dấu ngoặc kép để công thức có thể phản hồi đúng.


Đầu Trang

Bạn đề xuất thêm trợ giúp?

Bạn luôn hoàn toàn có thể hỏi một chuyên viên trong xã hội Kỹ thuật Excel hoặc thừa nhận sự cung ứng trongCộng đồng trả lời.