Bài 1 Trang 128 Toán Lớp 5 Trang 128

Giải bài bác tập trang 128 bài luyện tập chung SGK Toán 5. Câu 1: Một bể kính nuôi cá dạng hình hộp chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 1m, chiều rộng 50cm, độ cao 60cm...

Bạn đang xem: Bài 1 Trang 128 Toán Lớp 5 Trang 128


Bài 1 trang 128 sgk toán 5

Một bể kính nuôi cá hình dáng hộp chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 1m, chiều rộng 50cm, chiều cao 60cm.

a) Tính diện tích kính sử dụng làm bể cá đó (bể không tồn tại nắp).

b) Tính thể tích bể cá đó.

c) mức nước trong bể cao bằng 

*
 chiều cao của bể. Tính thể tích nước trong bể kia (độ dày kính không xứng đáng kể)

*

Bài giải:

Đổi 1m = 10dm; 50cm = 5dm; 60cm = 6dm.

Xem thêm:

a) diện tích s xung xung quanh của bể kính là: (10 + 5) x 2 x 6 = 180 (cm2)

Diện tích đáy của bể kính là: 10 x 5 = 50 (cm2)

Diện tích kính sử dụng làm bể cá là: 180 + 50 = 230 (cm2)

b) Thể tích bể cá là: 10 x 5 x6 = 300 (dm3)

300dm3 = 300l

c) Số lít nước gồm trong bể cá là: 300 x 

*
= 225 (l)

Đáp số: a) 230 cm2; b) 300l ; c) 225l.

Bài 2 trang 128 sgk toán 5

Một hình lập phương tất cả cạnh 1,5m. Tính:

a) diện tích s xung xung quanh của hình lập phương;

b) diện tích toàn phần của hình lập phương;

c) Thể tích của hình lập phương; 

Bài giải:

a) diện tích s xung quanh của hình lập phương là:

1,5 x 1,5 x 4 = 9 (m2)

b) Diện tích toàn phần của hình lập phương là:

1,5 x 1,5 x 6 = 13,5 (m2)

c) Thể tích hình lập phương là: 1,5 x 1,5 x 1,5 = 3,375 (m3)

Đáp số: a) 9m2; b) 13,5m2; c) 3,375m3

Bài 3 trang 128 sgk toán 5

Có nhì hình lập dài phương. Hình M tất cả cạnh nhiều năm gấp 3 lần cạnh hình N.

*

a) diện tích s toàn phần của hình M vội vàng mấy lần diện tích toàn phần của hình N ?

b) Thể tích của hình M vội vàng mấy lần thể tích của hình N ?

Bài giải:

Gọi cạnh của hình lập phương N là a. Vậy cạnh của hình lập phương M là a x 3.

a) diện tích toàn phần của:

Hình N là : a x a x 6

Hình M là: (a x 3) x (a x 3) x 6 = (a x a x 6) x (3 x 3) = (a x a x 6) x 9

Vậy diện tích toàn phần của hình M vội 9 lần của hình N.

b) Thể tích của:

Hình N là: a x a x a

Hình M là: (a x 3) x (a x 3) x (a x 3) = (a x a x a) x (3 x 3 x 3)= (a x a x a) x 27