Cách Vào Setting Trong Win 7

Windows 7 Enterprise Windows 7 Home Basic Windows 7 trang chủ Premium Windows 7 Professional Windows 7 Starter Windows 7 Ultimate Xem thêm...Ít hơn

GIỚI THIỆU

Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần khôi phục Máy tính Windows 7 trở về cài để trmong của Windows. Bài viết này trả lời người mua các bước để khôi phục thủ công máy tính của người tiêu dùng về phiên bản Windows trcầu.

Bạn đang xem: Cách Vào Setting Trong Win 7

Lưu ý: Để thực hiện thao tác này, người tiêu dùng phải sử dụng dấu nhắc lệnh và người dùng phải nhập lệnh cụ thể tại dấu nhắc lệnh để đổi thương hiệu và di chuyển các thỏng mục giữa các phiên bản Windows khác nhau.Lưu ý: Nếu người mua hàng hiện đã cài đặt Gói Dịch vụ 1 cho Windows 7, quá trình dỡ cài để sẽ như thể nlỗi thao tác vào Windows 7 lúc không cài để bất kỳ gói dịch vụ nào. Nếu quý khách hàng sẽ khôi phục về cài để Windows 7 trmong đó, có thể người mua hàng cần Cài đặt Windows 7 Gói Dịch vụ 1 cho cài để đó.Bài viết này dành mang lại người mua máy tính từ trình độ sơ cấp đến trung cấp.

T HÔ N G T I N T HÊ M

Để giải quyết vấn đề này, hãy đi theo quá trình được liệt kê mặt dưới để khôi phục máy tính của người tiêu dùng về phiên bản Windows trước bằng cách sử dụng thỏng mục Windows.OLDMẸO: Quý khách hàng hoàn toàn có thể tiện lợi thực hiện theo các bước rộng nếu bạn in bài viết này ra trước.

Bước 1: Xác định xem có thỏng mục Windows.old và có đủ không khí trống trên đĩa cứng Windows tuyệt chưa

Bấm Bắt đầu

*
rồi bấm Máy tính.

Trên thực đơn Xem, bấm Chi tiết.

Trong cột Không gian Trống, coi còn từng nào không khí cho Đĩa Cục bộ (C:) trong khu vực Ổ Đĩa Cứng.

Trong vùng Ổ Đĩa Cứng, bấm đúp vào Đĩa Cục bộ (C:) rồi xác định coi có thư mục Windows.old không.Quan trọng Nếu ko có tlỗi mục Windows.old, người dùng ko thể hướng theo quá trình trong bài viết này để khôi phục cài đặt Windows trước đó cho máy tính này. Bạn phải sao lưu và khôi phục hoặc chuyển tệp thanh lịch hệ điều hành trcầu đó.

Bấm chuột phải vào thư mục Windows.old.

Windows 7 sẽ xác định kích thước của thỏng mục sau vài giây.

Xác định xem tlỗi mục Windows.old có nhỏ rộng không gian trống hiện có mang đến Đĩa Cục bộ (C:) hay không ở bcầu 1.2. Chú ý Nếu thư mục Windows.old lớn gấp nhì lần không khí trống hiện có mang lại Đĩa Cục bộ (C:) , người mua hàng có thể không khôi phục được cài đặt Windows trcầu đó.

Xem thêm:

Bước 2: Khởi động Môi trường Phục hồi Windows

Đặt đĩa cài để Windows 7 vào ổ đĩa DVD rồi khởi động lại máy tính.

Nhấn một phím Lúc người dùng được nhắc khởi động lại đĩa.

Trong cửa sổ Cài đặt Windows, chọn ngôn ngữ, thời gian, tiền tệ, phương thức nhập bàn phím hoặc phương thơm thức nhập khác rồi bấm Tiếp.

Trong cửa sổ Cài đặt Windows, bấm Sửa máy tính của bạn.

Trong cửa sổ Tuỳ chọn Khôi phục Hệ thống, bấm vào phiên bản hệ điều hành Windows 7 mà khách hàng muốn sửa chữa rồi bấm Tiếp theo.

Trong cửa sổ Tuỳ chọn Phục hồi Hệ thống, bấm Dấu nhắc Lệnh.

Cửa số Dấu nhắc Lệnh mở ra và hiển thị dấu nhắc lệnh. Dấu nhắc lệnh là nơi bạn sẽ nhập các lệnh được mô tả trong quá trình sau đây.

Bước 3: Di chuyển thư mục Windows 7 sang tlỗi mục Win7 mới

Chú ý lúc người tiêu dùng nhập một hoặc nhiều lệnh ở dấu nhắc lệnh theo thao tác dưới đây và nhấn ENTER, bạn có thể tìm ra thông báo sau:


Nếu người tiêu dùng tìm được thông báo này, hãy đi tới bmong tiếp theo trong phần này rồi nhập lệnh ở bmong tiếp theo đó. Nhập các lệnh sau và nhấn ENTER sau mỗi lệnh:

C:Md Win7Move sầu Windows Win7WindowsMove sầu "Program Files" "Win7Program Files"Move sầu Users Win7UsersAttrib –h –s –r ProgramDataMove sầu ProgramData Win7ProgramDataRd "Documents and Settings"

Bcầu 4: Sao chép nội dung hoặc di chuyển nội dung của thư mục Windows.old

Chú ý Khi người mua hàng nhập một hoặc nhiều lệnh ở dấu nhắc lệnh theo các bước sau đây và nhấn ENTER, quý khách hàng có thể nhận được thông báo sau:


Nếu bạn nhận được thông báo này, hãy chuyển tới bmong tiếp theo trong phần này rồi nhập lệnh theo bước tiếp theo. Nhập các lệnh sau và nhấn ENTER sau mỗi lệnh:

move sầu /y c:Windows.oldWindows c:move sầu /y "c:Windows.oldProgram Files" c:move /y c:Windows.oldProgramData c:move sầu /y c:Windows.oldUsers c:move sầu /y "c:Windows.oldDocuments & Settings" c:

Bcầu 5: Khôi phục cung khởi động đến cài đặt Windows trước đó

Nhập một vào các lệnh dưới đây tại dấu nhắc lệnh, tuỳ theo trường hợp của khách hàng.Chú ý Trong các lệnh sau, D: thể hiện ổ đĩa DVD. Nếu ổ đĩa DVD trên máy tính được biểu thị bởi một chữ cái khác, chẳng hạn như E:, hãy sử dụng chữ cái đó trong lệnh.

Khi cài đặt Windows trước đó là Windows Server 2003, Windows XP.. hoặc jubileecityfest.org Windows 2000Gõ lệnh tiếp sau đây, rồi nhấn ENTER:

D:ootootsect /nt52 c:

khi cài để Windows trmong đó là Windows VistaGõ lệnh sau đây, rồi nhấn ENTER:

D:ootootsect /nt60 c:

Bcầu 6: Khôi phục tệp Boot.ini đến cài để Windows trước đó của Windows XP hoặc Windows 2000

Chú ý Làm theo thao tác này chỉ lúc cài đặt trước đó là Windows XPhường hoặc Windows 2000.Nhập các lệnh sau và nhấn ENTER sau mỗi lệnh:

Attrib –h –s –r boot.ini.savedCopy boot.ini.saved boot.ini

Bcầu 7: Đóng cửa sổ Dấu nhắc Lệnh rồi bấm Khởi động lại

Nhập lệnh dưới đây tại dấu nhắc lệnh rồi nhấn ENTER:

exit

Bấm Khởi động lại để khởi động lại máy tính.

Chú ý Sau Lúc đã kiểm tra rằng Windows XP vẫn hoạt động, bạn có thể xoá tlỗi mục C:Win7 nếu không cần tlỗi mục này để phục hồi dữ liệu. 

Tài nguyên bổ sung

Cài đặt và cài để lại Windows 7http://windows.jubileecityfest.org.com/vi-vn/Windows7/Installing-and-reinstalling-Windows-7Cài đặt Windows 7: thắc mắc thường gặp: Tôi có thể dỡ cài để Windows 7 không?http://windows.jubileecityfest.org.com/vi-vn/Windows7/Installing-Windows-7-frequently-asked-questions